Senatus consultum de Bacchanalibus


Senatus consultum de Bacchanalibus
Reproducción de la inscripción. La original está en el Museo de Historia del Arte de Viena.

El Senatus consultum de Bacchanalibus ("Decreto senatorial sobre las Bacanales") es una famosa inscripción[1] en latín arcaico datada en el año 568 AUC, es decir, 186 a. C.

Contenido

Texto

 1. [Q] MARCIUS L F S POSTUMIUS L F COS SENATUM CONSOLUERUNT N OCTOB APUD AEDEM
 2. DUELONAI SC ARF M CLAUDI M F L VALERI P F Q MINUCI C F DE BACANALIBUS QUEI FOEDERATEI
 3. ESENT ITA EXDEICENDUM CENSUERE NEIQUIS EORUM BACANAL HABUISE VELET SEI QUES
 4. ESENT QUEI SIBEI DEICERENT NECESUS ESE BACANAL HABERE EEIS UTEI AD PR URBANUM
 5. ROMAM VENIRENT DEQUE EEIS REBUS UBEI EORUM VER[B]A AUDITA ESENT UTEI SENATUS
 6. NOSTER DECERNERET DUM NE MINUS SENATOR[I]BUS C ADESENT [QUOM E]A RES COSOLORETUR
 7. BACAS VIR NEQUIS ADIESE VELET CEIVIS ROMANUS NEVE NOMINUS LATINI NEVE SOCIUM
 8. QUISQUAM NISEI PR URBANUM ADIESENT ISQUE [D]E SENATUOS SENTENTIAD DUM NE
 9. MINUS SENATORIBUS C ADESENT QUOM EA RES COSOLERETUR IOUSISET CE[N]SUERE
 10. SACERDOS NE QUIS VIR ESET MAGISTER NEQUE VIR NEQUE MULIER QUISQUAM ESET
 11. NEVE PECUNIAM QUISQUAM EORUM COMOINE[MH]ABUISE VE[L]ET NEVE MAGISTRATUM
 12. NEVE PRO MAGISTRATU[D] NEQUE VIRUM [NEQUE MUL]IEREM QUISQUAM FECISE VELET
 13. NEVE POST HAC INTER SED CONIOURA [SE NEV]E COMVOVISE NEVE CONSPONDISE
 14. NEVE CONPROMESISE VELET NEVE QUISQUAM FIDEM INTER SED DEDISE VELET
 15. SACRA IN OQOLTOD NE QUISQUAM FECISE VELET NEVE IN POPLICOD NEVE IN
 16. PREIVATOD NEVE EXTRAD URBEM SACRA QUISQUAM FECISE VELET NISEI
 17. PR URBANUM ADIESET ISQUE DE SENATUOS SENTENTIAD DUM NE MINUS
 18. SENATORIBUS C ADESENT QUOM EA RES COSOLERETUR IOUSISET CENSUERE
 19. HOMINES PLOUS V OINVORSEI VIREI ATQUE MULIERES SACRA NE QUISQUAM
 20. FECISE VELET NEVE INTER IBEI VIREI PLOUS DUOBUS MULIERIBUS PLOUS TRIBUS
 21. ARFUISE VELENT NISEI DE PR URBANI SENATUOSQUE SENTENTIAD UTEI SUPRAD
 22. SCRIPTUM EST HAICE UTEI IN CONVENTIONID EXDEICATIS NE MINUS TRINUM
 23. NOUNDINUM SENATUOSQUE SENTENTIAM UTEI SCIENTES ESETIS EORUM
 24. SENTENTIA ITA FUIT SEI QUES ESENT QUEI ARVORSUM EAD FECISENT QUAM SUPRAD
 25. SCRIPTUM EST EEIS REM CAPUTALEM FACIENDAM CENSUERE ATQUE UTEI
 26. HOCE IN TABOLAM AHENAM INCEIDERETIS ITA SENATUS AIQUOM CENSUIT
 27. UTEIQUE EAM FIGIER IOUBEATIS UBI FACILUMED GNOSCIER POTISIT ATQUE
 28. UTEI EA BACANALIA SEI QUA SUNT EXSTRAD QUAM SEI QUID IBEI SACRI EST
 29. ITA UTEI SUPRAD SCRIPTUM EST IN DIEBUS X QUIBUS VOBEIS TABELAI DATAI
 30. ERUNT FACIATIS UTEI DISMOTA SIENT IN AGRO TEURANO

Transliteración al latín clásico

 1. [Q.] Marcius L. f(ilius), S(purius) Postumius L. f(ilius) co(n)s(ules) senatum consoluerunt N(onis) Octob(ribus), apud aedem
 2. Bellonai. Sc(ribendo) adf(uerunt) M. Claudi(us) M. f(ilius), L. Valeri(us) P. f(ilius), Q. Minuci(us) C. f. f(ilius). De Bacchanalibus qui foederati
 3. essent, ita edicendum censuere: «Nequis eorum [B]acchanal habuisse vellet. siqui
 4. essent, qui sibi dicerent necesse esse Bacchanal habere, ei uti ad pr(aetorem) urbanum
 5. Romam venirent, deque eis rebus, ubei eorum v[e]r[b]a audita essent, uti senatus
 6. noster decerneret, dum ne minus senator[i]bus C adessent, [cum e]a res consuleretur.
 7. Bacchas vir nequis adiisse vellet civis Romanus neve nominis Latini neve sociorum
 8. quisquam, nisi pr(aetorem) urbanum adiissent, isque [d]e senatus sententia, dum ne
 9. minus senatoribus C adessent, cum ea res consuleretur, iussisset. Ce[n]suere.
 10. Sacerdos nequis uir esset. Magister neque uir neque mulier quaequam esset.
 11. neve pecuniam quisquam eorum commune[m h]abuisse vellet. Neve magistratum,
 12. neve pro magistratu, neque virum [neque mul]ierem qui[s]quam fecisse vellet,
 13. neve post hac inter se coniuras[se nev]e convovisse neve conspondisse
 14. neve compromesisse vellet, neve quisquam fidem inter sed dedisse vellet.
 15. Sacra in occulto ne quisquam fecisse vellet. Neve in publico neve in
 16. privato neve extra urbem sacra quisquam fecisse vellet, nisi
 17. pr(aetorem) urbanum adiisset, isque de senatus sententia, dum ne minus
 18. senatoribus C adessent, cum ea res consuleretur, iussisset. Censuere.
 19. Homines plus V universi viri atque mulieres sacra ne quisquam
 20. fecisse vellet, neve interibi viri plus duobus, mulieribus plus tribus
 21. adfuisse vellent, nisi de pr(aetoris) urbani senatusque sententia, uti supra
 22. scriptum est.» Haec uti in contioni edicatis ne minus trinum
 23. nundinum, senatusque sententiam uti scientes essetis, eorum
 24. sententia ita fuit: «Siqui essent, qui adversum ea fecissent, quam supra
 25. scriptum est, eis rem capitalem faciendam censuere». Atque uti
 26. hoc in tabulam ahenam incideretis, ita senatus aequum censuit,
 27. utique eam figi iubeatis, ubi facillime nosci possit; atque
 28. uti ea Bacchanalia, siqua sunt, extra quam siquid ibi sacri est,
 29. (ita ut supra scriptum est)[2] in diebus X, quibus vobis tabelae datae
 30. erunt, faciatis uti dimota sint. In agro Teurano.


Notas

 1. CIL i2 2, 581.
 2. Ernout omite este fragmento en su traducción.

Véase también


Wikimedia foundation. 2010.