авіаційний компас

 • 161 ідентифікаційний — а, е. Прикм. до ідентифікація. •• Ідентифікаці/йна озна/ка в криміналістиці – властивість об єкта, що задовольняє певні вимоги, тобто властива певній класифікаційній групі. Ідентифікаці/йне по/ле у криміналістиці – сукупність ідентифікаційних… …

  Український тлумачний словник

 • 162 ізоентропійний — а, е, спец. У якого постійна ентропія. •• Ізоентропі/йний проце/с термодинамічний процес, який відбувається при постійній ентропії системи …

  Український тлумачний словник

 • 163 імітаційний — а, е. Стос. до імітації. •• Імітаці/йна хірургі/я хірургія, в якій усі процедури проводяться за певного експериментального вивчення об єкта. Імітаці/йний при/стрій прилад, що його розроблено для навчання, який імітує ситуації реального життя …

  Український тлумачний словник

 • 164 інвентаризаційний — а, е. Стос. до інвентаризації. Інвентаризаційна комісія. •• Інвентаризаці/йний курс курс, за яким валюта, цінні папери, золото враховуються у балансі …

  Український тлумачний словник

 • 165 інверсійний — а, е. Стос. до інверсії, пов язаний з нею. •• Інверсі/йний слід довга біла смуга, що залишається в повітрі літальним апаратом і складається з відпрацьованих газів реактивного двигуна …

  Український тлумачний словник

 • 166 інвестиційний — а, е, ек. Стос. до інвестиції. Інвестиційна політика. Інвестиційний податок. Інвестиційний капітал. •• Інвестиці/йна дія/льність сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Інвестиці/йний банк банк,… …

  Український тлумачний словник

 • 167 інгаляційний — а, е. Стос. до інгаляції. Інгаляційний метод лікування. •• Інгаляці/йний нарко/з вид наркозу, при якому наркотичний засіб у газо або пароподібному вигляді надходить в організм через легені …

  Український тлумачний словник

 • 168 індукційний — а, е. 1) лог. Те саме, що індуктивний 1). Індукційний метод навчання. 2) фіз., ел. Який виник унаслідок індукції; такий, що пов язаний з індукцією (у 2 знач.). || Який ґрунтується на індукції. Індукційна електропіч. Індукційне зварювання труб. || …

  Український тлумачний словник

 • 169 інкасаційний — а, е. Стос. до інкасації. •• Інкасаці/йний ве/ксель вексель для інкасування, що його передають до банку з метою стягування боргу …

  Український тлумачний словник

 • 170 інкубаційний — а, е. 1) Такий, що перебуває в спокої. 2) Стос. до інкубації. •• Інкубаці/йний пері/од проміжок часу, що минає між зараженням організму і появою ознак захворювання; інкубація …

  Український тлумачний словник

 • 171 інноваційний — а, е. Прикм. до інновація. •• Інноваці/йний прое/кт комплекс взаємопов язаних заходів інвестиційного характеру, спрямованих на комерційне впровадження новітніх технологій. Інноваці/йний фонд фонд фінансових ресурсів, створених з метою… …

  Український тлумачний словник

 • 172 інспекційний — а, е. Стос. до інспекції (у 1 знач.). Інспекційний обхід …

  Український тлумачний словник

 • 173 інтерференційний — а, е, спец. Стос. до інтерференції, пов язаний з нею. Інтерференційні плями. || Признач. для інтерференції. Інтерференційний світлофільтр …

  Український тлумачний словник

 • 174 інфляційний — а, е. Пов язаний з інфляцією. •• Інфляці/йна спіра/ль взаємостимулююче одне одного зростання заробітної плати і зростання цін. Інфляці/йний курс кредитний ризик при виході на нові ринки, зумовлений непередбаченим ростом витрат виробництва …

  Український тлумачний словник

 • 175 інформаційний — а, е. 1) Стос. до інформації, який містить інформацію. || Який опрацьовує та видає інформацію. Інформаційна машина. 2) Стос. до інформації як газетно журнального жанру, що містить інформацію, відомості про що небудь. Інформаційний жанр. 3) Стос.… …

  Український тлумачний словник

 • 176 іонізаційний — а, е, фіз. Стос. до іонізації (у 1 знач.). Іонізаційний процес. •• Іонізаці/йна ка/мера прилад для реєстрації різного роду випромінювань …

  Український тлумачний словник

 • 177 капеляційний — купеляці/йний, а, е. Стос. до капеляції, купеляції …

  Український тлумачний словник

 • 178 кастраційний — а, е. Стос. до кастрації. Кастраційний синдром …

  Український тлумачний словник

 • 179 кваліфікаційний — а, е. Який визначає, встановлює кваліфікацію (у 2 знач.). || Стос. до кваліфікації. Кваліфікаційні розряди. •• Кваліфікаці/йна характери/стика основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання… …

  Український тлумачний словник

 • 180 коаліційний — а, е. 1) Прикм. до коаліція. Коаліційний договір. 2) Утворений на засадах коаліції. || Який входить у коаліцію. Коаліційні партії. •• Коаліці/йний у/ряд уряд, який створюється у парламентарних державах, коли депутатські місця у парламенті… …

  Український тлумачний словник