авіаційний компас

 • 181 комерційний — а, е. 1) Стос. до комерції, пов язаний з нею; торговельний. Комерційні операції. || Який займається комерцією. 2) заст. Стос. до вільної (без карточок) торгівлі за підвищеними цінами за карткової системи постачання. Комерційні ціни. ••… …

  Український тлумачний словник

 • 182 комісійний — а, е. 1) Прикм. до комісія 3). Комісійна оплата. || Який виступає посередником, бере товари на комісію. •• Комісі/йна риме/са плата, що її комісіонер стягує за операції по розрахункам в іноземній валюті у міжнародних розрахунках. Комісі/йна… …

  Український тлумачний словник

 • 183 компенсаційний — а, е. 1) Стос. до компенсації (у 1, 2 знач.). Компенсаційні можливості організму. •• Компенсаці/йна по/зика угода про надання позики в іноземній валюті в обмін на позику в національній валюті. Компенсаці/йна торгі/вля система торгівлі, за якої… …

  Український тлумачний словник

 • 184 конвалійний — а, е. Прикм. до конвалія. Конвалійний запах. || Вигот. із конвалії. •• Конвалі/йне де/рево невелике південне вічнозелене дерево або кущ із білими квітками, сильний запах яких нагадує запах конвалії …

  Український тлумачний словник

 • 185 конвекційний — а, е, спец. Прикм. до конвекція. || Такий, що переноситься середовищем, де він міститься. •• Конвекці/йний струм електричний струм, зумовлений рухом наелектризованих тіл, напр.: мікроскопічних частинок пилу, диму …

  Український тлумачний словник

 • 186 конвенційний — а, е, дипл. Встановлений конвенцією. Конвенційний тариф. •• Конвенці/йний пріорите/т дата, на яку встановлюється новизна об єкта патентного права. Конвенці/йний тари/ф митні ставки, що їх встановлюють у торгових міждержавних угодах для окремих… …

  Український тлумачний словник

 • 187 конверсійний — а, е. Стос. до конверсії. •• Конверсі/йний ма/ркетинг маркетинг, що проводиться за негативного попиту. Конверсі/йні істери/чні ро/злади сукупність рухових, сенсорних і вегетативних порушень при істерії. Конверсі/йні опера/ції а) валютні операції… …

  Український тлумачний словник

 • 188 конденсаційний — а, е, спец. 1) Стос. до конденсації (у 1, 3 знач.), пов язаний з нею. || Признач. для конденсації. Конденсаційний насос. || Одержаний способом конденсації. Конденсаційна вода. 2) У якому застосовують конденсатори. Конденсаційна турбіна …

  Український тлумачний словник

 • 189 кондикційний — а, е: •• Кондикці/йний по/зов у науці цивільного права – назва позову з необґрунтованого збагачення …

  Український тлумачний словник

 • 190 конституційний — I а, е. Стос. до конституції (див. конституція I). Конституційний закон. || Який ґрунтується на конституції. Конституційний лад. Конституційне звернення. •• Конституці/йна асамбле/я одна з назв установчих зборів. Конституці/йна мона/рхія… …

  Український тлумачний словник

 • 191 консультаційний — а, е. Стос. до консультації (у 1, 2 знач.). || Признач. для консультацій. Консультаційний пункт …

  Український тлумачний словник

 • 192 контрактаційний — а, е. Прикм. до контрактація. Контрактаційний договір …

  Український тлумачний словник

 • 193 контрреволюційний — а, е. Скерований проти революції, ворожий їй; протиреволюційний …

  Український тлумачний словник

 • 194 контрсталійний — а, е. Стос. до контрсталії. •• Контрсталі/йний час додатковий після закінчення терміну навантаження (розвантаження) час очікування судном закінчення вантажних робіт …

  Український тлумачний словник

 • 195 конфесійний — а, е. Який стосується віросповідання, релігії; релігійний, духовний …

  Український тлумачний словник

 • 196 конфірмаційний — а, е. Прикм. до конфірмація. •• Конфірмаці/йний дім посередник між місцевими продавцями та іноземними покупцями; торговий дім …

  Український тлумачний словник

 • 197 концентраційний — а, е. Стос. до концентрації. Концентраційний процес. •• Концентраці/йний та/бір (концта/бір) місце масового ув язнення та знищення військовополонених, політичних в язнів і т. ін …

  Український тлумачний словник

 • 198 концесійний — а, е. Прикм. до концесія. Концесійні підприємства. •• Концесі/йний до/гові/р те саме, що конце/сія (у 1 знач.) …

  Український тлумачний словник

 • 199 координаційний — а, е. Стос. до координації. Координаційна нарада. Координаційний механізм …

  Український тлумачний словник

 • 200 кореляційний — а, е, книжн. Стос. до кореляції; співвідносний. Кореляційні зв язки. •• Кореляці/йний ана/ліз сукупність методів оцінки зв язку між випадковими явищами і подіями, які базуються на математичній теорії кореляції …

  Український тлумачний словник