Sin

 • 141 sinədən — bax döşdən. Sinədən demək, oxumaq. – O gündən camaatın içində yayıldı ki, Ələsgərə vergi verilib; sazı götürüb sinədən deyir. «Aşıq Ələsgər» …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 142 sinək — is. Milçək, çibin. ◊ Sinək vızıltısı qədər – əsla, qətiyyən, zərrə qədər. Bu sözün Kərim babaya bir sinək vızıltısı qədər təsiri olmadı. A. Ş …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 143 sin — n. synthetic marijuana. (Drugs. From synthetic.) □ Most of this stuff the kids put down good money for is not sin, but angel dust. n Bart was caught up in the quest for sin …

  Dictionary of American slang and colloquial expressions

 • 144 sin — [OE] Sin comes from a prehistoric Germanic *sunjō, a close relative of which produced German sünde, Dutch zonde, and Swedish and Danish synd ‘sin’. It is not altogether clear what its ultimate origins were, but it has been linked with Latin sōns… …

  Word origins

 • 145 Sin-i — Sinio …

  Deutsch Wikipedia

 • 146 sin — 1. noun /sɪn/ a) A violation of a moral or religious law; an error. b) A misdeed. See Also: evil, wicke …

  Wiktionary

 • 147 sin- — prefix perpetual, permanent, lasting, infinite, immense; this form does not occur as an independent word; as a prefix it has usually the force ever, everlasting; but in some cases it seems to denote magnitude, sin here; …

  Old to modern English dictionary

 • 148 sin — I (New American Roget s College Thesaurus) n. impiety, sacrilege, transgression, wickedness, impurity, iniquity, vice; offense, crime, fault, error, peccadillo. v. i. transgress, err, offend. See guilt, wrong, badness, evil. II (Roget s IV) n.… …

  English dictionary for students

 • 149 Sin —    Disobedience to the will of God. According to Christian theology death came into the world as a result of sin …

  Who’s Who in Christianity

 • 150 sin- — I (prep. gr. syn, con) 1) Prefijo que entra en la formación de palabras con el significado de unión o simultaneidad sincrónico aparece generalmente en voces de origen culto síntesis, síndico delante de p y g toma la forma sim II (l. sine) 1)… …

  Diccionario de motivos de la Lengua Española

 • 151 sín — ca·le·sín; …

  English syllables

 • 152 əsin — (Şərur) külək, meh. – Bi əz də əsin əssəydi munu (taxılı) savurup qutarardım …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 153 sinəçi — (Cəlilabad, Ordubad) samı. – Bizim kətdə sinəçini ağajdan qayrallar (Ordubad) …

  Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • 154 sin —    This word (from Old English for wrongdoing or misdeed ) refers to an offense against reason, truth, and rightconscience and thus against God. Sin is considered venial, when it is less serious and mortal or capital, when it is a serious… …

  Glossary of theological terms

 • 155 sin — s (oböj. kon står i sin mjölkar ej, före kalvning …

  Clue 9 Svensk Ordbok

 • 156 Sin —    The Sumerian moon god, whom the Babylonians called Nanna. For details about Sin (or Suen), see also Nanna.    See also: Inanna; religion; Ur …

  Ancient Mesopotamia dictioary

 • 157 sinə — f. döş, bağır, köks. Sinei məcruh yaralı sinə …

  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • 158 sinəzən — f. 1) məhərrəmlikdə sinə vuran; 2) həmin mərasimdə oxunan şeir …

  Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • 159 sinəbənd — is. <fars.> 1. Zinət üçün qadınların döşlərinə taxdıqları qızıl və ya gümüş bəzək, sancaq və s. 2. Yəhəri saxlamaq üçün atın boynundan döşünə doğru çəkilən qayış. Ağ at gəlir enişdən; Sinəbəndi gümüşdən; Bizə də qismət olsun; Heybədəki… …

  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • 160 sin — see it’s a sin to steal a pin charity covers a multitude of sins old sins cast long shadows …

  Proverbs new dictionary