instantaneous

 • 81instantaneous motion — akimirkinis judėjimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous motion vok. Momentanbewegung, f rus. мгновенное движение, n pranc. mouvement instantané, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 82instantaneous center of rotation — akimirkinis sukimosi centras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous center of rotation vok. Momentandrehzentrum, n rus. мгновенная точка вращения, f pranc. centre instantané de rotation, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 83instantaneous frequency — akimirkinis dažnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous frequency vok. Momentanfrequenz, f rus. мгновенная частота, f pranc. fréquence instantanée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 84instantaneous velocity — akimirkinis greitis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous velocity vok. augenblickliche Geschwindigkeit, f; Momentangeschwindigkeit, f rus. мгновенная скорость, f pranc. vitesse instantanée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 85instantaneous force — akimirkinė jėga statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous force vok. Momentankraft, f rus. мгновенная сила, f pranc. force instantanée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 86instantaneous center — akimirkinis centras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous center vok. Momentanzentrum, n rus. мгновенный центр, m pranc. centre instantané, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 87instantaneous sampling — akimirkinis ėmimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous sampling vok. Momentprobenahme, f rus. мгновенный отбор проб, m pranc. échantillonnage instantané, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 88instantaneous sound pressure — akimirkinis garso slėgis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous sound pressure vok. momentaner Schalldruck, m rus. мгновенное звуковое давление, n pranc. pression sonore instantanée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 89instantaneous deviation — akimirkinis nuokrypis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous deviation vok. momentane Ablenkung, f rus. мгновенное отклонение, n pranc. déviation instantanée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 90instantaneous pressure — akimirkinis slėgis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous pressure vok. momentaner Druck, m rus. мгновенное давление, n pranc. pression instantanée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 91instantaneous density — akimirkinis tankis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous density vok. momentane Dichte, f rus. мгновенная плотность, f pranc. densité instantanée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 92instantaneous stress — akimirkinis įtempis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous stress vok. momentane Spannung, f rus. мгновенное напряжение, n pranc. contrainte instantanée, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 93instantaneous axis — akimirkinė ašis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous axis vok. momentane Achse, f rus. мгновенная ось, f pranc. axe instantané, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 94instantaneous state — akimirkinė būsena statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous state vok. momentaner Zustand, m rus. мгновенное состояние, n pranc. état instantané, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 95instantaneous screw axis — akimirkinė sraigtinė ašis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous screw axis vok. momentane Schraubenachse, f rus. мгновенная винтовая ось, f pranc. axe hélicoïdal instantané, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 96instantaneous rotation axis — akimirkinė sukimosi ašis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. instantaneous rotation axis vok. momentane Rotationsachse, f rus. мгновенная ось вращения, f pranc. axe instantané de rotation, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 97instantaneous power — akimirkinė galia statusas T sritis Energetika apibrėžtis Galios vertė per labai trumpą laiko tarpą, akimirksnį. atitikmenys: angl. instantaneous power vok. Augenblickswert der Leistung, m; Momentanleistung, f rus. мгновенная мощность, f pranc.… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 98instantaneous vertical speed indicator — momentinis vertikaliojo greičio rodytuvas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Prietaisas, kuris rodo vertikalųjį orlaivio greitį, nustatomą pagal greitinimo ir barometrinių šaltinių derinį. atitikmenys: angl. instantaneous vertical speed… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 99instantaneous training effect — greitasis treniruotės efektas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Morfologiniai, fiziologiniai ir biocheminiai pokyčiai, atsiradę dėl fizinių krūvių poveikio per pratybas arba tuoj po jų. atitikmenys: angl. instantaneous training …

  Sporto terminų žodynas

 • 100instantaneous crime — An instantaneous crime is one which is fully consummated or completed in and by a single act (such as arson or murder) as distinguished from one which involves a series or repetition of acts …

  Black's law dictionary