principle

 • 161 principle of equivalence — noun the principle that no experiment can distinguish between a gravitational field and an accelerating frame of reference; the basis of Einstein s general theory of relativity …

  Australian English dictionary

 • 162 principle, falsification —    see falsification principle …

  Christian Philosophy

 • 163 principle, verifiability —    see verification/verifiability principle …

  Christian Philosophy

 • 164 principle, verification —    see verification/verifiability principle …

  Christian Philosophy

 • 165 principle of sufficient reason —    see sufficient reason, principle of …

  Christian Philosophy

 • 166 principle of automatic recognition — automatinio profesinės kvalifikacijos pripažinimo principas statusas Aprobuotas sritis žmogiškųjų išteklių plėtra apibrėžtis Principas, kai profesinė kvalifikacija automatiškai pripažįstama asmeniui, turinčiam nustatytus būtiniausius rengimo… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 167 principle of superposition — superpozicijos principas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. principle of superposition vok. Überlagerungsprinzip, n; Superpositionsprinzip, n rus. принцип наложения, m; принцип суперпозиции, m pranc. principe de superposition, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 168 principle of measurement — matavimo principas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mokslinis matavimo pagrindas. pavyzdys( iai) a) termoelektros reiškinys taikomas temperatūrai matuoti; b) Džozefsono reiškinys – elektrinei įtampai matuoti; c)… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 169 principle of interchange — sukeičiamumo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of interchange vok. Austauschprinzip, n rus. принцип взаимозаменяемости, m pranc. principe d’interchange, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 170 principle of equipartition of energy — tolygusis energijos skirstinys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. law of equipartition of energy; principle of equipartition of energy vok. Energiegleichverteilungssatz, m; Gleichverteilungsgesetz der Energie, n; Gleichverteilungsprinzip …

  Fizikos terminų žodynas

 • 171 principle of Maupertuis — Mopertiuji principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of Maupertuis vok. Maupertuissches Prinzip, n rus. принцип Маупертиуса, m; принцип Мопертюи, m pranc. principe de Maupertuis, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 172 principle of measurement — matavimo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of measurement vok. Meßprinzip, n rus. принцип измерений, m pranc. principe de mesure, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 173 principle of continuity of states — būsenų tolydumo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of continuity of states vok. Prinzip der Kontinuität der Zustände, n rus. принцип непрерывности состояний, m pranc. principe de la continuité des états, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 174 principle of mechanics — mechanikos principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of mechanics vok. Prinzip der Mechanik, n rus. принцип механики, m pranc. principe de mécanique, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 175 principle of resonance acceleration — rezonansinio greitinimo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of resonance acceleration vok. Prinzip der Resonanzbeschleunigung, n rus. принцип резонансного ускорения, m pranc. principe de l’accélération par résonance, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 176 principle of the inertia of energy — energijos inercijos principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of the inertia of energy vok. Prinzip der Trägheit der Energie, n rus. принцип инерции энергии, m pranc. principe de l’inertie de l’énergie, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 177 principle of reversibility — apgrąžos principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of reversibility vok. Prinzip der Umkehrbarkeit, n rus. принцип обратимости, m pranc. principe de la réversibilité, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 178 principle of inaccessibility — nepasiekiamumo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of inaccessibility vok. Prinzip der Unerreichbarkeit, n rus. принцип недостижимости, m pranc. principe de Carathéodory, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 179 principle of general covariance — bendrojo kovariantiškumo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of general covariance vok. Prinzip der allgemeinen Kovarianz, n rus. принцип общей ковариантности, n pranc. principe de covariance, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 180 principle of least curvature — mažiausiojo kreivumo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of least curvature vok. Prinzip der geradesten Bahn, n; Prinzip der kleinsten Krümmung, n rus. принцип наименьшей кривизны, m; принцип прямейшего пути, m pranc.… …

  Fizikos terminų žodynas