principle

 • 181 principle of least action — mažiausiojo poveikio principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of least action vok. Prinzip der kleinsten Wirkung, n rus. принцип наименьшего действия, m pranc. principe de la moindre action, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 182 principle of coherent acceleration — koherentinio greitinimo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of coherent acceleration vok. Prinzip der kohärenten Beschleunigung, n rus. принцип когерентного ускорения, m pranc. principe de l’accélération cohérente, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 183 principle of virtual work — virtualiojo darbo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of virtual work vok. Prinzip der virtuellen Arbeit, n rus. принцип виртуальной работы, m pranc. principe du travail virtuel, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 184 principle of virtual displacement — virtualiųjų poslinkių principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of virtual displacement vok. Prinzip der virtuellen Verschiebungen, n rus. принцип виртуальных смещений, m; принцип возможных перемещений, m pranc. principe des …

  Fizikos terminų žodynas

 • 185 principle of corresponding states — atitinkamųjų būsenų principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of corresponding states vok. Prinzip der übereinstimmenden Zustände, n rus. принцип соответствующих состояний, m pranc. principe des états correspondants, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 186 principle of detailed balance — detaliosios pusiausvyros principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of detailed balance vok. Prinzip des detaillierten Gleichgewichts, n rus. принцип детального равновесия, m pranc. principe du bilan détaillé, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 187 principle of relativity — reliatyvumo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of relativity vok. Relativitätsprinzip, n rus. принцип относительности, m pranc. principe de relativité, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 188 principle of independence — nepriklausomumo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of independence vok. Unabhängigkeitsprinzip, n rus. принцип независимости, m pranc. principe de l’indépendance, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 189 principle of independence of motion — judėjimo nepriklausomumo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of independence of motion vok. Unabhängigkeitsprinzip der Bewegung, n rus. принцип независимости движения, m pranc. principe de l’indépendance de mouvement,… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 190 principle of general relativity — bendrasis reliatyvumo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of general relativity vok. allgemeines Relativitätsprinzip, n rus. общий принцип относительности, m pranc. principe général de la relativité, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 191 principle of special relativity — specialusis reliatyvumo principas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. principle of special relativity vok. spezielles Relativitätsprinzip, n rus. специальный принцип относительности, m pranc. principe spécial de la relativité, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 192 principle of activity — aktyvumo principas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktikos postulatas, reikalaujantis organizuoti mokymo procesą taip, kad mokiniai būtų veiklūs, savarankiškai dalyvautų visuose jo etapuose. Šis postulatas grindžiamas teiginiu, kad… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 193 principle of gradual increasing the load — fizinio krūvio tolygaus didinimo principas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinių krūvių, laiduojančių geriausius sportinius rezultatus, didinimas iki didžiausių kiekvienam sportininkui konkrečiu daugiametės treniruotės… …

  Sporto terminų žodynas

 • 194 principle of intensive specialization — intensyviosios specializacijos principas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Laiko ir jėgų sutelkimas, turint tikslą kuo sparčiau gerinti pasirinktos sporto šakos ar rungties rezultatus. atitikmenys: angl. principle of intensive… …

  Sporto terminų žodynas

 • 195 principle of variability of load — pratybų krūvio banguotumo principas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Nuoseklus pratybų krūvio didinimas ir mažinimas kiekviename sporto treniruotės vyksmo struktūriniame vienete (mikro , mezo ir makrocikle), nemažinant krūvio… …

  Sporto terminų žodynas

 • 196 principle of purposeful striving for sports achievements — kryptingo sportinių laimėjimų siekimo principas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pačių geriausių sportinių rezultatų siekimas kaskart veiksmingesniais sportinio rengimo metodais ir priemonėmis, optimizuojant sportininko… …

  Sporto terminų žodynas

 • 197 principle of adaptation — adaptacijos principas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinio rengimo principas, pripažįstantis prisitaikymo sąlygų sudarymą ir gebėjimų kaičiai varžybinei veiklai ugdymą kiekvienose pratybose, mikro , mezo ir makrocikle,… …

  Sporto terminų žodynas

 • 198 principle of feasibility — adekvatumo principas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Principas, pripažįstantis sportinio rengimo programos, fizinių krūvių, pratimų, jų taikymo būdų, atitinkančių tikrąsias sportininko fizines ir psichines galias, pasirinkimą …

  Sporto terminų žodynas

 • 199 principle of multilateral development — visavertiškumo principas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinio rengimo principas, pripažįstantis visavertį fizinį sportininko rengimą prieš pradedant (pasirenkant) sportinę specializaciją, sportinio rengimo ir asmenybės… …

  Sporto terminų žodynas

 • 200 principle of physical examination — visapusiško pažinimo principas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visapusiškas, kvalifikuotas bet kurio amžiaus, parengtumo sportininkų sveikatos, kūno struktūros ir fizinio išsivystymo, pagrindinių funkcinių sistemų parengtumo …

  Sporto terminų žodynas