Divisiones administrativas de Hebei

Divisiones administrativas de Hebei

Divisiones administrativas de Hebei

Hebei, provincia de la República Popular China, está formada por Divisiones de Nivel de Prefectura, formadas a su vez por Divisiones de Nivel de Distrito, que se subdividen en Divisiones de Nivel de Municipio:

 • Nivel de Prefectura (11)
  • 11 Ciudades de Nivel de Prefectura
 • Nivel de Distrito (172)
  • 22 Ciudades de Nivel de Distrito
  • 108 Distritos
  • 6 Distritos Autónomos
  • 36 Sectores
 • Nivel de Municipio (2207)
  • 1 Oficina Pública de Sector
  • 937 Pueblos
  • 979 Municipios
  • 55 Municipios étnicos
  • 235 Sub-sectores

Este cuadro muestra todas las Divisiones de Nivel de Prefectura y de Nivel de Distrito.

Nivel de Prefectura Nivel de Distrito
Nombre Chino (S) Pinyin
Shijiazhuang Ciudad de
石家庄市
Shíjiāzhuāng Shì
Sector de Chang'an 长安区 Cháng'ān Qū
Sector de Qiaodong 桥东区 Qiáodōng Qū
Sector de Qiaoxi 桥西区 Qiáoxī Qū
Sector de Xinhua 新华区 Xīnhuá Qū
Sector de Yuhua 裕华区 Yùhuá Qū
Sector de Jingxingkuang 井陉矿区 Jǐngxíngkuàng Qū
Ciudad de Xinji 辛集市 Xīnjí Shì
Ciudad de Gaocheng 藳城市 Gàochéng Shì
Ciudad de Jinzhou 晋州市 Jìnzhōu Shì
Ciudad de Xinle 新乐市 Xīnlè Shì
Ciudad de Luquan 鹿泉市 Lùquán Shì
Distrito de Jingxing 井陉县 Jǐngxíng Xiàn
Distrito de Zhengding 正定县 Zhèngdìng Xiàn
Distrito de Luancheng 栾城县 Luánchéng Xiàn
Distrito de Xingtang 行唐县 Xíngtáng Xiàn
Distrito de Lingshou 灵寿县 Língshòu Xiàn
Distrito de Gaoyi 高邑县 Gāoyì Xiàn
Distrito de Shenze 深泽县 Shēnzé Xiàn
Distrito de Zanhuang 赞皇县 Zànhuáng Xiàn
Distrito de Wuji 无极县 Wújí Xiàn
Distrito de Pingshan 平山县 Píngshān Xiàn
Distrito de Yuanshi 元氏县 Yuánshì Xiàn
Distrito de Zhao 赵县 Zhào Xiàn
Ciudad de Zhangjiakou
张家口市
Zhāngjiākǒu Shì
Sector de Qiaoxi 桥西区 Qiáoxī Qū
Sector de Qiaodong 桥东区 Qiáodōng Qū
Sector de Xuanhua 宣化区 Xuānhuà Qū
Sector de Xiahuayuan 下花园区 Xiàhuāyuán Qū
Distrito de Xuanhua 宣化县 Xuānhuà Xiàn
Distrito de Zhangbei 张北县 Zhāngběi Xiàn
Distrito de Kangbao 康保县 Kāngbǎo Xiàn
Distrito de Guyuan 沽源县 Gūyuán Xiàn
Distrito de Shangyi 尚义县 Shàngyì Xiàn
Distrito de Yu County 蔚县 Yù Xiàn no Wèi Xiàn
Distrito de Yangyuan 阳原县 Yángyuán Xiàn
Distrito de Huai'an 怀安县 Huái'ān Xiàn
Distrito de Wanquan 万全县 Wànquán Xiàn
Distrito de Huailai 怀来县 Huáilái Xiàn
Distrito de Zhuolu 涿鹿县 Zhuōlù Xiàn
Distrito de Chicheng 赤城县 Chìchéng Xiàn
Distrito de Chongli 崇礼县 Chónglǐ Xiàn
Ciudad de Chengde
承德市
Chéngdé Shì
Sector de Shuangqiao 双桥区 Shuāngqiáo Qū
Sector de Shuangluan 双滦区 Shuāngluán Qū
Sector de Yingshouyingzikuang 鹰手营子矿区 Yīngshǒuyíngzi Kuàngqū
Distrito de Chengde 承德县 Chéngdé Xiàn
Distrito de Xinglong 兴隆县 Xīnglóng Xiàn
Distrito de Pingquan 平泉县 Píngquán Xiàn
Distrito de Luanping 滦平县 Luánpíng Xiàn
DIstrito de Longhua 隆化县 Lónghuà Xiàn
Distrito Autónomo Manchú de Fengning 丰宁满族自治县 Fēngníng Mǎnzú Zìzhìxiàn
Distrito Autónomo Manchú de Kuancheng 宽城满族自治县 Kuānchéng Mǎnzú Zìzhìxiàn
Distrito Autónomo Manchú y Mongol de Weichang 围场满族
蒙古族自治县
Wéichǎng Mǎnzú
Měnggǔzú Zìzhìxiàn
Ciudad de Qinhuangdao
秦皇岛市
Qínhuángdǎo Shì
Haigang District 海港区 Hǎigǎng Qū
Sector de Shanhaiguan 山海关区 Shānhǎiguān Qū
Sector de Beidaihe 北戴河区 Běidàihé Qū
Distrito de Changli 昌黎县 Chānglí Xiàn
Distrito de Funing 抚宁县 Fǔníng Xiàn
Distrito de Lulong 卢龙县 Lúlóng Xiàn
Distrito Autónomo Manchú de Qinglong 青龙满族自治县 Qīnglóng Mǎnzú Zìzhìxiàn
Ciudad de Tangshan
唐山市
Tángshān Shì
Sector de Lubei 路北区 Lùběi Qū
Sector de Lunan 路南区 Lù'nán Qū
Sector de Guye 古冶区 Gǔyě Qū
Sector de Kaiping 开平区 Kāipíng Qū
Sector de Fengrun 丰润区 Fēngrùn Qū
Sector de Fengnan 丰南区 Fēngnán Qū
Ciudad de Zunhua 遵化市 Zūnhuà Shì
Ciudad de Qian'an 迁安市 Qiān'ān Shì
Distrito de Luan 滦县 Luán Xiàn
Distrito de Luannan 滦南县 Luánnán Xiàn
Distrito de Leting 乐亭县 Lètíng Xiàn
Distrito de Qianxi 迁西县 Qiānxī Xiàn
Distrito de Yutian 玉田县 Yùtián Xiàn
Distrito de Tanghai 唐海县 Tánghǎi Xiàn
Ciudad de Langfang
廊坊市
Lángfáng Shì
Sector de Anci 安次区 Āncì Qū
Sector de Guangyang 广阳区 Guǎngyáng Qū
Ciudad de Bazhou 霸州市 Bàzhōu Shì
Ciudad de Sanhe 三河市 Sānhé Shì
Distrito de Gu'an 固安县 Gù'ān Xiàn
Distrito de Yongqing 永清县 Yǒngqīng Xiàn
Distrito de Xianghe 香河县 Xiānghé Xiàn
Distrito de Dacheng 大城县 Dàchéng Xiàn
Distrito de Wen'an 文安县 Wén'ān Xiàn
Distrito Autónomo Hui de Dachang 大厂回族自治县 Dàchǎng Huízú Zìzhìxiàn
Ciudad de Baoding
保定市
Bǎodìng Shì
Sector de Xinshi 新市区 Xīnshì Qū
Sector de Beishi 北市区 Běishì Qū
Sector de Nanshi 南市区 Nánshì Qū
Ciudad de Dingzhou 定州市 Dìngzhōu Shì
Ciudad de Zhuozhou 涿州市 Zhuōzhōu Shì
Ciudad de Anguo 安国市 Ānguó Shì
Ciudad de Gaobeidian 高碑店市 Gāobēidiàn Shì
Distrito de Mancheng 满城县 Mǎnchéng Xiàn
Distrito de Qingyuan 清苑县 Qīngyuàn Xiàn
Distrito de Yi 易县 Yì Xiàn
Distrito de Xushui 徐水县 Xúshuǐ Xiàn
Distrito de Laiyuan 涞源县 Láiyuán Xiàn
Distrito de Dingxing 定兴县 Dìngxīng Xiàn
Distrito de Shunping 顺平县 Shùnpíng Xiàn
Distrito de Tang 唐县 Táng Xiàn
Distrito de Wangdu 望都县 Wàngdū Xiàn
Distrito de Laishui 涞水县 Láishuǐ Xiàn
Distrito de Gaoyang 高阳县 Gāoyáng Xiàn
Distrito de Anxin 安新县 Ānxīn Xiàn
Distrito de Xiong 雄县 Xióng Xiàn
Distrito de Rongcheng 容城县 Róngchéng Xiàn
Distrito de Quyang 曲阳县 Qūyáng Xiàn
Distrito de Fuping 阜平县 Fùpíng Xiàn
Distrito de Boye 博野县 Bóyě Xiàn
Distrito de Li 蠡县 Lǐ Xiàn no Lí Xiàn
Ciudad de Cangzhou
沧州市
Cāngzhōu Shì
Sector de Yunhe 运河区 Yùnhé Qū
Sector de Xinhua 新华区 Xīnhuá Qū
Ciudad de Botou 泊头市 Bótóu Shì
Ciudad de Renqiu 任丘市 Rénqiū Shì no Rènqiū
Ciudad de Huanghua 黄骅市 Huánghuá Shì
Ciudad de Hejian 河间市 Héjiān Shì
Distrito de Cang 沧县 Cāng Xiàn
Distrito de Qing 青县 Qīng Xiàn
Distrito de Dongguang 东光县 Dōngguāng Xiàn
Distrito de Haixing 海兴县 Hǎixīng Xiàn
Distrito de Yanshan 盐山县 Yánshān Xiàn
Distrito de Suning 肃宁县 Sùníng Xiàn
Distrito de Nanpi 南皮县 Nánpí Xiàn
Distrito de Wuqiao 吴桥县 Wúqiáo Xiàn
Distrito de Xian 献县 Xìàn Xiàn
Distrito Autónomo Hui de Mengcun 孟村回族自治县 Mèngcūn Huízú Zìzhìxiàn
Ciudad de Hengshui
衡水市
Héngshuǐ Shì
Sector de Taocheng 桃城区 Táochéng Qū
Ciudad de Jizhou 冀州市 Jìzhōu Shì
Ciudad de Shenzhou 深州市 Shēnzhōu Shì
Distrito de Zaoqiang 枣强县 Zǎoqiáng Xiàn
Distrito de Wuyi 武邑县 Wǔyì Xiàn
Distrito de Wuqiang 武强县 Wǔqiáng Xiàn
Distrito de Raoyang 饶阳县 Ráoyáng Xiàn
Distrito de Anping 安平县 Ānpíng Xiàn
Distrito de Gucheng 故城县 Gùchéng Xiàn
Distrito de Jing 景县 Jǐng Xiàn
Distrito de Fucheng 阜城县 Fùchéng Xiàn
Ciudad de Xingtai
邢台市
Xíngtái Shì
Sector de Qiaodong 桥东区 Qiáodōng Qū
Sector de Qiaoxi 桥西区 Qiáoxī Qū
Ciudad de Nangong 南宫市 Nángōng Shì
Ciudad de Shahe 沙河市 Shāhé Shì
Distrito de Xingtai 邢台县 Xíngtái Xiàn
Distrito de Lincheng 临城县 Línchéng Xiàn
Distrito de Neiqiu 内丘县 Nèiqiū Xiàn
Distrito de Baixiang 柏乡县 Bǎixiāng Xiàn
Distrito de Longyao 隆尧县 Lóngyáo Xiàn
Distrito de Ren 任县 Rén Xiàn not Rèn Xiàn
Distrito de Nanhe 南和县 Nánhé Xiàn
Distrito de Ningjin 宁晋县 Níngjìn Xiàn
Distrito de Julu 巨鹿县 Jùlù Xiàn
Distrito de Xinhe 新河县 Xīnhé Xiàn
Distrito de Guangzong 广宗县 Guǎngzōng Xiàn
Distrito de Pingxiang 平乡县 Píngxiāng Xiàn
Distrito de Wei 威县 Wēi Xiàn
Distrito de Qinghe 清河县 Qīnghé Xiàn
Distrito de Linxi 临西县 Línxī Xiàn
Ciudad de Handan
邯郸市
Hándān Shì
Sector de Congtai 丛台区 Cóngtái Qū
Sector de Hanshan 邯山区 Hánshān Qū
Sector de Fuxing 复兴区 Fùxīng Qū
Sector de Fengfengkuang 峰峰矿区 Fēngfēng Kuàng Qū
Ciudad de Wu'an 武安市 Wǔ'ān Shì
Distrito de Handan 邯郸县 Hándān Xiàn
Distrito de Linzhang 临漳县 Línzhāng Xiàn
Distrito de Cheng'an 成安县 Chéng'ān Xiàn
Distrito de Daming 大名县 Dàmíng Xiàn
Distrito de She 涉县 Shè Xiàn
Distrito de Ci 磁县 Cí Xiàn
Distrito de Feixiang 肥乡县 Féixiāng Xiàn
Distrito de Yongnian 永年县 Yǒngnián Xiàn
Distrito de Qiu 邱县 Qiū Xiàn
Distrito de Jize 鸡泽县 Jīzé Xiàn
Distrito de Guangping 广平县 Guǎngpíng Xiàn
Distrito de Guantao 馆陶县 Guǎntáo Xiàn
Distrito de Wei 魏县 Wèi Xiàn
Distrito de Quzhou 曲周县 Qǔzhōu Xiàn

Cambios recientes:

 • 1995 El Sector de Dongkuang (东矿区) de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Tangshan es renombrado como Sector de Guye.
 • 1996: La Prefectura de Hengshui (衡水地区) se convierte en la Ciudad de Nivel de Prefectura de Hengshui; la Ciudad de Nivel de Distrito de Hengshui se convierte en el Distrito de Taocheng.
 • 1996: El Distrito de Qiu (丘县) es renombrado como Distrito de Qiu (邱县).
 • 1996: El Distrito de Qian'an se convierte en la Ciudad de Nivel de Distrito de Qian'an.
 • 1997: El Sector Suburbano (郊区) de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Cangzhou es disuelto.
 • 2000: El Sector de Anci es creado en la Ciudad de Nivel de Prefectura de Langfang.
 • 2001: El Sector Suburbano (郊区) de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Shijiazhuang es disuelto; el Sector de Yuhua es creado dentro de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Shijiazhuang.
 • 2002: La Ciudad de Nivel de Distrito de Fengnan de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Tangshan se convierte en el Sector de Fengnan; el Distrito de Fengrun y el Nuevo Sector (新区) de la Ciudad de Nivel de Prefectura de Tangshan se unen para formar el Sector de Fengrun.

Wikimedia foundation. 2010.

См. также в других словарях:

 • Hebei — 河北省 (Héběi Shěng) Provincia de Hebei Provincia de la República Popular China …   Wikipedia Español

 • Organización territorial de la República Popular China — Mapa político de la República Popular China. Debido a la gran población y superficie de China la organización territorial o división político administrativa del país ha consistido en varios niveles desde tiempos antiguos. La vigente Constitución… …   Wikipedia Español

 • Mongolia Interior — Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орон 内蒙古自治区 Región Autónoma de Mongolia Interior Región Autónoma de China …   Wikipedia Español

 • China del Norte — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • Shandong — 山东省 (Shāndōng Shěng) Provincia de Shandong Provincia de la República Popular China …   Wikipedia Español

 • Provincia de China — Saltar a navegación, búsqueda Provincias de China Noroeste Norte Noreste …   Wikipedia Español

 • Liaoning — 辽宁省 (Liáoníng) Provincia de Liaoning Provincia de la República Popular China …   Wikipedia Español

 • Henan — 河南省 (Hénán Shěng) Provincia de Henan Provincia de la República Popular China …   Wikipedia Español

 • Qinhuangdao — Saltar a navegación, búsqueda Qinhuangdao 秦皇岛 Bandera …   Wikipedia Español

 • República Popular China — «China» redirige aquí. Para otras acepciones, véase China (desambiguación). 中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó República Popular China …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»